آموزش و انتقال تکنولوژی

پس از اتمام فرآیند نصب و راه‌اندازی ماشین آلات و تجهیزات در سایت کارفرما، آموزش و انتقال تکنولوژی شروع می گردد. در این مرحله آنچه پرسنل دسته اول (نقاشان)، دست دوم (مدیران) و دست سوم (تعمیرکاران) باید بدانند و تعلیم ببینند، آموزش و انتقال خواهد یافت. این فرآیند معمولابستگی به بزرگی و پیچیدگی پروژه دارد اما بین ۱ الی ۳ روز انجام خواهد گرفت.

گاهی نیاز به حضور تکنسین و مهندسین خارجی است که در اینصورت کلیه تشریفات آمد و رفت برای حضور نیروهای خارجی در ایران توسط ما به عهده گرفته خواهد شد.