طراحی و ساخت

بخش طراحی ما قادر است نیاز و خواسته های کارفرما را در زمینه خطوط رنگ صنعتی مایع و پودری به انجام برساند. طراحی یک خط رنگ صنعتی با رعایت کلیه استاندارد‌های طاراحی، مهندسی و امنیتی و زیست محیطی به شکل یک پروژه انجامپذیر می باشد.

برخی از طرح‌ و نقشه‌ها توسط شرکت‌ و همکارهای اروپائی ما ارائه شده و توسط ما به روزرسانی و طبق نیاز دقیق‌تر مشتری آماده می‌گردند. اما عمده طرح‌ و نقشه‌ها تماما توسط تیم طراحی ما تولید و مدیریت می‌شوند. در حال حاضر دارای آرشیو بزرگی از طرح و نقشه‌های صنعتی هستیم که شامل بسیاری از ماشین آلات و خطوط رنگ آمیزی صنعتی مایع و پودری مختلفی می‌باشد. بدین ترتیب مفتخریم که می‌توانیم سریعا به خواسته مشتریان خود پاسخ دهیم.

با توجه به افزایش روزافزون دانش و تجربه تیم فنی و مهندسی ما، همه طرح‌ها پس از تائید کارفرما در داخل کشور تولید و احیا می ‌گردند. تنیجه این امر، کاهش قیمت نهائی ساخت پروژه است تا کارفرما و صنعتگر ایرانی قادر باشد بهتر نسبت به تهیه یا بهبود خط رنگ خود اقدام کند.

پاشش ابزار با در دست داشتن دو واحد تولیدی صنعتی مجهز به ماشین آلات برش، پرس، خم، جوش و نقاشی اتوماتیک در تهران، شما را در زمینه طراحی و ساخت پروژه‌تان یاری می‌دهد. کلیه مراحل ساخت ماشین آلات و تجهیزات با رعایت استاندارد و اصول فنی و مهندسی بین المللی انجام خواهد گرفت.